Brughia Tennis Academy reglement

ALGEMEEN 

Om les te volgen tijdens de lente en zomer dient men lid te zijn van TC Brughia( zie www.tcbrughia.be ). De aangegeven prijzen lente en zomer bevatten geen terreinhuur. Om les te volgen tijdens de winter dient men geen lid te zijn van TC Brughia. De aangegeven prijzen winter zijn inclusief terreinhuur voor de volledige periode. Sportverzekering is steeds inbegrepen, zowel voor leden als niet leden die les volgen. Wij doen ons best om alle info op de website / flyer correct weer te geven. Een klein foutje is menselijk, vandaar is alles onder voorbehoud van foutjes.

INSCHRIJVING / LES BEVESTIGD

Uw les ligt vast vanaf het moment dat wij bevestigen met een bepaalde dag / uur / trainer. Wij proberen steeds maximaal te voldoen aan het gevraagde. Lukt dit niet stellen wij een alternatief voor met vermelding van de prijs hiervan. Bij annulatie nadat de lessenreeks gestart is ( eerste dag vermeld in prijsberekenaar of folder / site ) kan het zijn dat terugbetaling niet meer mogelijk is.

BETALING LESSEN / TRAININGEN 

Betaling is steeds te voldoen bij de start van de lessenreeks na ontvangst van de rekening met gevraagde betalingstermijn. Uitzondering hierop voor BTA PRO spelers die privelessen volgen en waarvan de totaalprijs te hoog is ( steeds vermeld in respect. prijsberekenaar ). Kortingen gelden zoals vermeld in respect. prijsberekenaar of folder / site. Wie nalaat om tijdig te betalen kan verdere deelname in volgende lessenreeksen geweigerd worden.

LESSEN GEMIST / AFWEZIG / KWETSUUR 

In groepslessen of conditie 

Wie een les mist of geblesseerd raakt tijdens de reeks kan geen terugbetaling krijgen. Kosten zijn immers gedeeld onder de deelnemers. We doen wel steeds ons best om een oplossing te vinden ( vervanger, andere deelnemers betalen bij,…… )

In privé lessen 

Kunnen ingehaald worden mits verwittigen van de verantwoordelijke minimum de dag ervoor !! Verwittigen de dag zelf, niet verwittigen of niet afkomen leidt automatisch tot verlies van de les ( wordt niet terugbetaald )  Op een lessenreeks kan maximum 1/3 van de lessen ingehaald worden ( winter dus max +/- 7 weken, lente max +/- 3 weken ). Bij kwetsuur van lange aard is terugbetaling mogelijk ( of inhalen lessen )

VERANTWOORDELIJKHEID / AANSPREEKPUNTEN

Algemeen verantwoordelijke Brughia Tennis Academy :   Aces 4 Aces vzw

Verantwoordelijk aanspreekpunt Fun en Kids Academy : De Craemer Stefaan

Verantwoordelijk aanspreekpunt Pro groep :  Vanreeth Pieter