Online inschrijven Lente 2018

Het lidgeld dient rechtstreeks met de club geregeld te worden ( zie www.tcbrughia.be ). Lesvergoeding wordt aangerekend bij de prijs van de lessen